logo
DANH MỤC TIN TỨC

Hóa Chất Ngành Dệt Nhuộm

Hóa chất dùng cho ngành dệt nhuộm là một nhóm các hóa chất vô cơ chủ yếu là sử dụng để nhuộm, hoàn tất và hoàn tất hàng dệt may. Các loại hóa chất dùng cho ngành dệt may bao gồm:
hoa-chat-nganh-det-nhuom


- Natri clorua, natri hydro sulfat và natri sunfat dùng trong công đoạn nhuộm

- Magnesium sulfate trong hoàn tất

- Natri sunfit và natri đithionit như một chất khử trong thuốc nhuộm vat và thuốc nhuộm lưu huỳnh

- Muối nhôm dùng trong công đoạn chống thấm vải

- Natri clorit, sodium hypochlorite và hydrogen peroxide dùng tẩy trắng

- Amoniac, xút, axit sulfuric, axit fomic và axit axetic dùng trong qui trình nhuộm và hoàn tất.
Ngày đăng: 27/06/2018 15:14:13
Các tin khác